Faruk ATALAYER kategorisine ait tüm yazılar


Makale : “Fotoğrafta Kompozisyon, Çeşitleri Öğe ve İlkeleri” (Faruk Atalayer)

Yazan: EFSAD | 21 Ekim 2015 | 1 yorum | Kategoriler: Faruk ATALAYER

Tuval resim, özgün baskı, sinema, televizyon, bilgisayar sayfası (Grid), kitap kapağı, gazete-dergi ilanları, poster, afiş vs. üretimleri, hep iki boyutlu alan (sınırları tanımlı yüzey) üzerinde gerçekleşmektedir. Bunlar esas olarak görsel bilgi, daha doğrucası GÖRSEL İMGE düzenlemeleridir. Sanatın-tasarımın bu dillerinde üretilen bilgi varlıkları, iki boyutlu alanı aşarak, görsel esaslı estetik bir gerçeklik oluşturmaktadırlar. Bu sanat-tasarım gerçekleştiği […]

FOTOĞRAF SANATINDA ÖZNELLİK, NESNELLİK VE BAŞARI:

Yazan: EFSAD | 02 Ocak 2009 | FOTOĞRAF SANATINDA ÖZNELLİK, NESNELLİK VE BAŞARI: için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

  Öznel (Sujektif-Subjektive) kavramı salt insanla ilişikili bir kavramdır. “Kişiye özgü olan” anlamına gelmektedir. Yani, “başkalarınca doğrudan gözlenip, izlenemeyen,” ancak kişinin “bilincinde olduğu içsel-zihinsel süreçleri” ifade etmektedir. İnsan beyninin, zihninin, bilinç ve bilinç ötesi alanlarının içinde olan, “bilgisel, sezgisel, duygusal” oluşumlar, salt “o özneye ilişkin olandır.” Ayrıca, “kişiliğe bağılı, o insana ait, o insanı bağlayan,” […]

FOTOĞRAF, GELECEK, GELECEK KURGUSU VE YARATICILIK:

Yazan: EFSAD | 02 Ocak 2009 | FOTOĞRAF, GELECEK, GELECEK KURGUSU VE YARATICILIK: için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

 “Gelecek” gerçekliği, zaman enerjisinin kaçınılmazıdır. Nesneldir, bilimseldir. Kuşku duymaksızın, “an an şimdileşen” gelecek, ağırkanlı ivmesiyle fazla duyumsanmayıp, farkedilmeyendir. Bu yüzden ve çocukluk dönemi biçimlendirilen metafizik esaslı “kişilik kalıplarından” dolayı, “yeni, değişken gelecek kurgusu ve gelecek tasarımı, hedefi, ereği,” normal-sıradan insanlarda, etkin ve baskın öğe durumunda değildir. Onlar, “kadere kısmet” ile yaşamaya mahkum edilmiş olanlardır. Fotoğraf, […]

FOTOĞRAF: MÜDAHALE, DEĞİŞTİRME VE KATMADIR

Yazan: EFSAD | 02 Ocak 2009 | FOTOĞRAF: MÜDAHALE, DEĞİŞTİRME VE KATMADIR için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

Her fotoğraf görüntüsü, bir “anlam taşıyıcısıdır.” Ya olan bir anlamı, ya da “çekenin anlamdırmasını” iletendir. Bu öylesine net bir gerçektir ki, hangi kültür seviyesinde olursa olsun, “ilk bakışta algılanabilen şeydir.” Ama “ilk bakışta algılanan” anlamlar, DERİN OLMAYAN, “yüzeysel anlamlardır.” Bu özellik, fotoğrafın birilerince “kolay” denilen yanını, herkesle ilişkilenme yalınlığını gösterir. Ama sanılanın aksine, her şey […]

FOTOĞRAF, ENTEGRASYON-MODÜLASYON-ORGANIZASYON, ESTETİK VE GÜZEL

Yazan: EFSAD | 02 Ocak 2009 | FOTOĞRAF, ENTEGRASYON-MODÜLASYON-ORGANIZASYON, ESTETİK VE GÜZEL için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

Güzele ilişkin olarak, idealist felsefenin gelişimiyle birlikte, pek çok tanım yapılmıştır. Estetiğin temeli olan güzel: tam olarak bir “değer yargısıdır.” Dolayısıyla, her toplum biçimine ve toplumsal sınıflara, zümrelere, katmanlara göre, “değişkenlik içeren değer yargıları,” güzelin “tanımlanamazlığından matematiksel yorumlamalara” kadar çok farklı yaklaşımları oluşturmuştur. Çağa, döneme, coğrafyaya, ekonomiye, sınıflara göre biçimlenen insanın iç dünyasındaki olumlu/pozitif oluşumlar […]

FOTOĞRAF SANATINDA SÜREÇLER, “KENDİ OLMAK”

Yazan: EFSAD | 01 Ocak 2009 | FOTOĞRAF SANATINDA SÜREÇLER, “KENDİ OLMAK” için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

Faruk ATALAYER   “Fotoğrafik ürün (en kötü çekim, en kötü basım bile) varlık olduğu için nesneldir. Ama hem gerçeğe ilişkin teknik kopya hem de çekicisinin özel bilgisini içerdiği için yapay bir tasarım varlığıdır. Fotoğrafik ürün tüm bu niteliklere karşın, öznel bir varlıktır, çünkü o bir zeka yansımasıdır.” (F.ATALAYER) Fotoğraf sanatında yaratıcılık; ileriye, öteye, farklıya, bilinmeyene, […]

FOTOĞRAF İÇERİĞİNİN ÖLÇÜTLERİ

Yazan: EFSAD | 01 Ocak 2009 | FOTOĞRAF İÇERİĞİNİN ÖLÇÜTLERİ için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

  Faruk ATALAYER.*  Fotoğrafın pek çok tanımı vardır. (Bu tanım zenginliği, fotoğrafın etkinliğinin ve güçünün de bir göstergesidir.) Ama en yalın olanı; “fotoğraf, görsel estetik iletişimin en etkin aracıdır.” Her fotoğraf, BİLGİLER AKTARAN bir iletidir. Kendine özgü varlığı ile, “doğrudan görünen”  olan fotoğraf,  yapay ama nesnel olan bir biçim-öz/içerik gerçekliğidir Yani görüntü örgüsünün seviyesi, derinliği, […]

FOTOĞRAF, ENTROPİ, ZAMAN VE YARATICILIK (1):

Yazan: EFSAD | 01 Ocak 2009 | FOTOĞRAF, ENTROPİ, ZAMAN VE YARATICILIK (1): için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

FOTOĞRAF, ENTROPİ, ZAMAN VE YARATICILIK,(1): Faruk ATALAYER      Günümüzde, fotoğraf görüntüsü üretmenin yolları, çok çeşitlenmiştir. Kısa bir sürede öğrenilen çekim ve araç kullanma tekniklerinin kolaylığına karşın, “güzel, estetik, tüketilemeyen, başarılı” fotoğraf varlığı üretmek ise, olağanüstü zordur. “Görüntü avcılığı,” her insan için “zevkli çaba” olarak algılanmasına karşın, yaratıcı başarı kazanmak çok ağır bir çalışmayı, yoğun […]

FOTOĞRAFÇI, ESTETİK, ETİK VE YARATICILIK

Yazan: EFSAD | 01 Ocak 2009 | FOTOĞRAFÇI, ESTETİK, ETİK VE YARATICILIK için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

FOTOĞRAFÇI, ESTETİK, ETİK VE YARATICILIK Faruk ATALAYER Fotoğraf, insan yaşamının bilgeleşmesine etkin bir katılım sağlarken, aynı zamanda da fotoğrafcıyı bilgeleştirir. BİLGECE YAŞAM ile, BİLGELİK YAŞAMI, ne sanattan uzaktır, ne sanatla çelişir. Sanatsal yaratıcılık alanlarında; erdemden, bilgelikten uzak ya da erdemle, bilgelikle çelişen bir yaşamın “estetik değer üretmesi” olası değildir. Yaratıcılıkla özdeşleşen bilgece bir yaşamla, yaşamın […]

IŞIKLA “KAMASUTRA” VE YARATICILIK (2)

Yazan: EFSAD | 01 Ocak 2009 | IŞIKLA “KAMASUTRA” VE YARATICILIK (2) için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

FOTOĞRAFI: IŞIKLA “KAMASUTRA” VE YARATICILIK,(2): Faruk Atalayer    “An”: zamandır, zaman izindeki bir odaklıktır.. Bir enerji olarak zaman ise;  evreni tek yönde kapatandır. “Geçmişi, şimdiyi, geleceği” kesintisiz üretendir. Türkçe de “an”  daha çok, “şimdi’deki” bir tekil zamanı niteler.    “Anı”: An kökünden türetilmiş, geçmişteki bir yaşanmışlık anını belirtir. “Anımsatıcıdır, hatıradır.”    “Anlak”: An kökünden türetilmiş, […]

FOTOĞRAF, DÜZENLEME, AYAR VE RİTİM

Yazan: EFSAD | 01 Ocak 2009 | FOTOĞRAF, DÜZENLEME, AYAR VE RİTİM için yorumlar kapalı | Kategoriler: Faruk ATALAYER

FOTOĞRAF, DÜZENLEME, AYAR VE RİTİM: Faruk ATALAYER.* 1-FOTOĞRAF, DÜZEN, ANLAM:   Fotoğraf, bir anlamda da, “foton” (Işık enerjisi taneciği.), ile “grafik” (Yazı, çizi ile gösteren oluşturma.) kavramlarının “foto-graf” olarak evliliği gibidir. Fotoğraf için, IŞIĞIN RESİMLEŞMESİDİR, denilebilir.   Her plastik sanat-tasarım üretimi (ki en mekanik tasarımlar bile) bir “görsel iletişimdir.” İnsanın, duygu, düşünce, inanç, felsefe, ahlak […]

Sergi
seminer
nerede ikinci el ziyaretci defteri
Tüzük
Fotoğraf Yazıları
EFSAD mail grubuna üye olunuz
e-mail:

 

Arşivler


İletişim


Site Tasarım: Tamer Çevik
iletişim tamercevik@gmail.com

Positive SSL