DelphIne Devos

Delphine Devos is a sensitive and skilled “still life” photographer. Her work is inspired by painters and she uses light, colours and mood to share her passion. Thanks to by Yvette Depaepe for conducting the interview. You will find more photos by the end of the article. Delphine Devos duygusal ve yetenekli bir “Still Life” fotoğrafçısıdır. Çalışmalarında ressamlardan esinlenir ve tutkusunu paylaşmak için ışık, renkleri ve farklı ruh hallerini kullanır.

Yakın zamanda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle daha önce 1x Magazine’e verdiği röportajı kullanmamızı rica etti. Bizde 1x ile iletişime geçerek gerekli izinleri aldık. Yvette Depaepe ’ye röportaj için teşekkür ederiz.

https://1x.com/blog/permalink/7674

Briefly tell us about yourself, your hobbies and other jobs. Kısaca bize kendinizi, hobilerinizi ve mesleğinizi anlatınız.
I was born and I live in Belgium. My profession is home agent for museums in my city. I like Audiard cinema and movies of Alfred Hitchcock. My favourite authors are Stephen King and Tom Clancy, but I also like romantic literature and poetry. I like long walks especially the silence and atmosphere of the forest.
Belçika’da doğdum ve burada yaşamaktayım. Meslek olarak şehrimdeki müzeler için evden çalışarak acentelik yapıyorum. Audiart sinema ve Alfred Hitchcock filmlerini severim. Favori yazarlarım Stephen King ve Tom Clancy, fakat aynı zamanda romantik edebiyat ve şiiri de severim. Uzun yürüyüşleri, özellikle ormanın sessizliğini ve atmosferini severim.
Delphine Devos
Which are your most important experiences that have influenced your art? Sanatınızı etkileyen en önemli deneyimleriniz nelerdir?
My father is a painter. When I was a child, I watched him with great admiration. Still later, I tried to paint, I wanted to be an artist like him but I was not able to create beautiful paintings. I was sad and disappointed. I thought I had no artistic sense. Later, I bought my first small camera. And then…I thought “I can’t paint but I’ll try to make beautiful pictures too”. Babam ressamdır. Ben çocukken, onu büyük hayranlıkla izlerdim. Sonraları resim yapmaya çalıştım, onun gibi bir sanatçı olmak istiyordum fakat güzel resimler yapamıyordum. Üzgün hissediyordum ve hayal kırıklığına uğramıştım. Sanatsal yönümün olmadığını düşünüyordum. Daha sonraları ilk küçük kameramı satın aldım. Ve sonra…” Resim yapamıyorum fakat güzel fotoğraflar çekmeye çalışacağım.”, diye düşündüm.
Delphine Devos
What first attracted you to photography? Sizi Fotoğrafa ilk olarak ne yönlendirdi?
I really wanted to find my way in the arts. I initially studied image manipulation with editing programs. I create compositions with models and objects in stocks that photographers offered for creations.

I was uncomfortable to work with the photos of others. I wanted to create my compositions with my own images.
It was outdoors where I made my first pictures. I was fascinated, my passion for photography was born.

Gerçekten sanat içinde kendi yerimi bulmaya çalışıyordum. Başlangıçta fotoğraf düzenleme programları ile fotoğraf manipülasyonu üzerinde çalıştım. Fotoğrafçıların kreasyonlar için sundukları stoklardaki model ve objelerle kompozisyonlar üretiyorum. Başkalarının fotoğraflarıyla çalışmak beni rahatsız ediyordu. Kendi fotoğraflarımla kompozisyonlar oluşturmak istiyordum. İlk fotoğraflarımı dışarıda çektim. Büyülenmiştim. Fotoğraf tutkum doğmuştu.
Delphine Devos
Describe your overall photographic vision. Genel Fotoğraf vizyonunuzu açıklayınız.
Photography is a window that opens to the world. I see the street, the life of every day, landscapes, nature…

It’s a personal vision of you and what you want to see. If you can’t photograph something that is consistent with your vision, your photo will not inspire, there will be no reflection of your passion. Your photos can also be used for a story or a poem.

Fotoğraf dünyaya açılan bir penceredir. Sokağı, günlük hayatı, manzaraları ve doğayı görüyorum…Sizin ve görmek istediğiniz şeyin kişisel bir vizyonudur. Eğer sizin vizyonunuzla uyumlu olan bir fotoğraf çekemezseniz, fotoğrafınız ilham verici olmayacaktır ve sizin tutkunuzu yansıtmayacaktır. Fotoğraflarınız aynı zamanda bir hikâye veya şiir için kullanılabilir.
Delphine Devos
Why are you so drawn by Still Life and Mood photography?
Still Life ve Mood fotorafçılığı neden bu kadar ilginizi çekiyor?
Whether in painting or photography still life is to be a thought of and then constructed. We must restore a mood and create an atmosphere that works with the object. Life and death intrigue me and fascinate me. The one and the other can be beautiful or sad. It is a paradox.

Giving life to inanimate objects is the elegance of despair. This is for me something very poetic and paradoxical. This is something unexpected of reality and this requires thinking. It is an art that looks like me and inspires me.

My photos reflect what I am, what I feel. Photography is my therapy, I’m sometimes in a melancholic mood. Victor Hugo said, “Melancholy is the happiness of being sad”, but in the sadness there is something so beautiful because it’s true.

It is easier to pretend to be happy than to pretend to be sad. It’s just my point of view. For me, the sadness is not fundamentally black. It is poetic and luminous. I express my melancholy mood with pictures.

İster resim sanatında olsun ister fotoğrafta, Still Life önce düşünülür, sonra kurgulanır. Obje ile uyumlu çalışabilecek bir ruh hali oluşturup, bir atmosfer yaratmak zorundayız. Yaşam ve ölüm beni çekiyor ve bana ilham veriyor. Biri ve diğeri güzel ya da üzücü olabilir. Bu bir paradokstur.  Cansız bir nesneye hayat vermek çaresizliğin zarafetidir. Bu benim için şiirsel ve paradoksal bir durumdur. Bu gerçeklikten beklenmeyen bir şeydir ve düşünme gerektirir. Bana benzeyen bir sanattır ve bana ilham verir. Fotoğraflarım beni ve hissettiğimi yansıtır. Ben bazen melankolik bir ruh halinde oluyorum ve fotoğraf benim terapim oluyor. Victor Hugo “Melankoli üzüntünün mutluluğudur”, der. Fakat üzüntüde gerçek olduğu için güzellik vardır.  Mutluymuş gibi yapmak, üzgünmüş gibi yapmaktan kolaydır. Bu benim bakış açım. Benim için üzüntü temel olarak siyah değildir. Şiirsel ve aydınlıktır. Ben melankolik ruh halimi fotoğraflarla anlatıyorum.
Delphine Devos
What is more important to you, the story behind your images or the technical perfection? Sizin için hangisi daha önemli? Fotoğraflarınızın ardındaki hikâye mi yoksa fotoğrafın teknik anlamda kusursuzluğu mu?
From my point of view, the photo must be more important than the technical implementation.

A story depends on your mood. I look for emotion when I discover the image. The technique must serve the image.
The camera does not take the photo. It is you. The hardware is nothing without you in command. Photography is not an image. Ansel Adam said, ” I do not take pictures, I make pictures ” There is no inspiration with technology only with emotion. The material has no emotions or heart. I have that. The material can be replaced. Not the photograph.

Benim bakış açıma göre fotoğraf kullanılan teknikten daha önemlidir.

Hikâye sizin ruh halinizle ilişkilidir. Ben bir fotoğrafı keşfettiğimde duygusuna bakarım. Teknik fotoğrafa hizmet etmelidir.

Fotoğrafı çeken kamera değil, sizsiniz. Siz yönetmezseniz donanımın hiçbir değeri yoktur. Fotoğrafçılık bir imaj değildir. Ansel Adam “Ben fotoğraf çekmem, fotoğraf yaparım” der. Teknoloji ile ilham yoktur, ilham duyguyla gelir. Materyalin duygusu veya kalbi yoktur. Bunlar bende var. Materyal değiştirilebilir. Fotoğraf değişmez.

Delphine Devos
What generally is your relationship to your subject matter beyond being an observer? Bir gözlemci olmanın ötesinde konunuz ile aranızdaki ilişki genel anlamda nedir?
I have a creative look on objects. I want to go in the image, be connected with the subject. The objects are the actors in a story. The words of a poem. I have to put them on stage. I have to imagine the scene before shooting.
Objeleri yaratıcı gözle görebiliyorum. İmajın içerisine girmek, konu ile bağ kurmak istiyorum. Objeler hikayedeki aktörlerdir. Bir şiirin sözleridir onlar. Ben onları sahneye koymak zorundayım. Ben çekmeden önce sahneyi hayal etmek durumundayım.
Delphine Devos
Do you carefully prepare the locations or settings before shooting? Fotoğrafı çekmeden önce konum ve kurguları hazırlıyor musunuz?
Yes, I draw sketches of what I want to achieve but often the feeling prevails. Each object has its place.
The light is very important. A few centimeters and the light is completely different and changes the whole scene. I must bear in mind the final picture.
Evet ben başarmak istediğim şeyi önceden çiziyorum fakat duygu bunun öncesinde oluşuyor. Her objenin kendi yeri vardır.  Işık çok önemlidir. Birkaç santimle ışık tamamen değişir ve tüm kurgu etkilenir. Fotoğrafın oluşacak son halini aklımda tutmak zorundayım.
Delphine Devos
What gear do you use and what software to process your images? Ekipmanınız nedir ve Fotoğrafları işlemek için hangi yazılımları kullanıyorsunuz?
My camera is Canon 60D and the lens is EF 100mm f / 2.8 L IS USM macro. I use photoshop to edit my pictures
Kameram Canon 60 D ve lensim EF 100 mm f/2.8 L IS USM makro. Fotoğraflarımı Photoshop kullanarak düzenliyorum.
Delphine Devos
Can you tell us something more about your work flow? Çalışma akışınız hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?
I try to do photography every day but not especially long hours. If I don’t take pictures, I work on my photos or I look at the pictures of other artists.
Her gün fotoğraf çekmeye çalışıyorum fakat uzun saatler harcamıyorum. Eğer fotoğraf çekmezsem, çektiklerim üzerinde çalışıyorum veya başka sanatçıların fotoğraflarına bakıyorum.
Delphine Devos
Who are your favorite photographers and more importantly, how has your appreciation of their work affected how you approach your own photography? Favori fotoğrafçılarınız kim? Daha da önemlisi onların beğendiğiniz yönleri kendi fotoğrafçılığınıza olan yaklaşımınızı nasıl etkiledi?
There are many photographers that I appreciate very much, but for still life am very inspired by painters :Jean Siméon Chardin is a still life painter who inspired me a lot, his work but also his mentality, his philosophy. Chardin did not care about fashions and vogues. Only in the silence of his studio he painted with feeling. He said “I used the colors but I painted with feeling”.

Diderot said about Chardin: “This is not white, red, black what you paint on your palette, it is the substance of the objects, this is air, this is the light you take in the tip of your brush and that you attach to the canvas.”

I like these artists who create with their emotions.

Çok takdir ettiğim fotoğrafçı var fakat Still Life konusunda ressamlardan esinleniyorum. Jean Siméon Chardin bana çok ilham veren bir Still Life ressamıdır. Sadece eserleri değil, mentalitesi ve felsefesiyle de beni etkiliyor. Chardin moda ve trendlerle ilgilenmezdi. Stüdyosunun sessizliğinde duyguyla resim yapardı. “Renkleri kullandım fakat duyguyla resim yaptım.”, demişti.

Diderot Chardin için,” Paletinizde boyadığınız beyaz, kırmızı, siyah değil, objelerin niteliği, fırçanızın ucundaki şey hava, ışık ve bunlarla kavasınıza dokunuyorsunuz.

Duygularıyla üreten bu sanatçıları seviyorum.

Delphine Devos
What is your most important advice to a beginner in still life photography and how do you get started? Still Life fotoğrafçılığına yeni başlayanlara en önemli tavsiyeniz nedir? Nasıl başlanır?
It is important to begin by studying what still life is. Do not hesitate to be inspired by painters or photographers, understand their vision of the still life.

Do not forget that inspiration does not mean to copy. It is important to find your own style. You will give life to inanimate objects, you must choose your items and arrange them consistently. Light is very important, natural or not it will give the atmosphere and visual pleasure to your image, the light will sublimate your objects and give them life.

The background and the support must be in harmony with your items. It is not necessary to spend lots of money to create a beautiful still life. I often use jars, bottles, old books and also feel free to use what nature provides (branches, flowers, fruits …) Remember that making mistakes is a very good lesson to become a photographer.

Still Life’ın ne olduğunu çalışarak başlama önemli. Ressam ve fotoğrafçılardan etkilenmekten çekinmeyin, onların Still Life vizyonlarından ilham alın.

İlham almanın kopyalamak anlamına gelmediğini unutmayın. Kendi tarzınızı bulmanız önemlidir. Cansız objelere hayat vereceksiniz, nesneleri tutarlılıkla seçip düzenlemelisiniz. Işık çok önemli, doğal olsun olmasın, fotoğrafınıza görsel zevk verecektir. Işık objelerinizi güzelleştirip onlara hayat verecektir.

Arka plan ve desteğiniz öğelerinizle uyumlu olmalıdır. Güzel bir Still Life üretmek için çok para harcamaya gerek yoktur. Ben sıklıkla kavanozlar, şişeler, eski kitaplar ve doğa ne verirse kullanırım (dallar, çiçekler, meyveler…). Unutmayın ki fotoğrafçı olma yolunda hata yapmak çok iyi derstir.

Delphine Devos
Are there any specific directions that you would like to take your photography in the future or any specific goals that you wish to achieve? Gelecekte fotoğrafçılığınızın varmanızı istediğiniz belirli bir yön veya özel hedefleriniz var mı?
Continue to create beautiful images, I hope to have the chance to exhibit my photographs. Learn and be inspired, it is very important. I need it to create and not to bore myself in my passion. I’m honored when people say they recognize my style. It is a great compliment for my work.
Güzel fotoğraflar üretmeye devam ederek fotoğraflarımı sergilemek istiyorum. Öğrenin ve esinlenin, bu çok önemli. Ben üretme ihtiyacındayım ve kendimi bu tutkumla sıkılmak istemiyorum. İnsanlar tarzımı fark ettiklerini söylediklerinde gurur duyuyorum. Eserlerim için önemli kompliman oluyor bu.
Delphine Devos
Describe your favorite photograph taken by you and why it is special to you? Çektiğiniz favori fotoğrafınızı ve neden özel olduğunu açıklayın.
“Reflection of life” is a picture that tells a story, this is our history. A disturbing story, terrifying or not. Look in the mirror and accept what we are and what we will be. This picture is not only a reflection of death but also the reflection of life.

This is a symbolic and metaphorical image. It’s a visual representation of fate tinged poetry. It shows the Imagination and poetic projection of the inevitable.

“Yaşamın Yansıması (Reflection of Life) bir hikâye anlatır. Bu bizim tarihimizdir. Rahatsız edici bir hikâye, dehşet verici olsun ya da olmasın fark etmez. Aynaya bakın ve ne olduğumuz ile ne olacağımızı kabul edin. Bu fotoğraf sadece ölümün değil, aynı zamanda yaşamın bir yansımasıdır.

Bu sembolik ve metaforik bir fotoğraftır. Kaderi konu alan şiirin görsel bir ifadesidir. Hayal gücünü ve kaçınılmazın şiirsel ifadesini gösterir.

Delphine Devos
Is there anything else you wish to add and what do you think about 1X as a home base for your work? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çalışmalarınıza ev sahipliği yapan 1x hakkında ne düşünüyorsunuz?
1X is a superb art gallery, many artists inspire me with their work, I am proud to share and expose my photos on this site. I am amazed every day by such beautiful pictures.

1X is the best place for photographers. There is a very nice selection of photos with high quality. I have never seen this on another site. I know sometimes photographers are disappointed when the photos are not published. And I’m also sad when a photo is not published. But we must accept that there is better, more beautiful, more creative…

Not being published makes me want to do even better, I don’t  want to leave here, I want to learn here. There are photographers here who have become friends, I’m also happy for that.

1x üst düzey bir sanat galerisidir ve çok sanatçı bana eserleriyle ilham verir. Fotoğraflarımı burada paylaştığım ve gösterdiğim için gururluyum. Her gün böylesi güzel fotoğraflar beni büyülüyor.

1x fotoğrafçılar için en güzel yer. Yüksek kalitede fotoğrafların güzel bir seçkisi var. Fotoğrafçıların fotoğrafları yayınlanmadığında hayal kırıklığı yaşadığını biliyorum. Bende bir fotoğrafım yayınlanmadığında üzülüyorum. Fakat daha iyisi, daha güzeli ve daha yaratıcı olanı olduğunu kabul etmeliyiz….

Yayınlanmamak daha iyisini yapma isteğini bende uyandırıyor. Buradan ayrılmak istemiyorum, burada öğrenmek istiyorum. Arkadaşlık kuran fotoğrafçılar var burada, bu da beni mutlu ediyor.

Röportaj ve Çeviri: Çiçek Kıral
Sayfa Tasarımı: Okan Yılmaz 

İlginizi Çekebilir

Jens Krauer

What can you tell us about yourself? Bize kendinizden bahseder misiniz? I am based in …

2 comments

  1. Hello Delphine,
    İnspiring works, an instructive conversation, a field I want to work in, thank you Delphine Devos…

  2. Çiçek Kıral

    On this beautiful first day of spring, I had the chance to brighten up my day with your poetic images. Thanks very much for your contribution….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir