TFSF Kupası için EFSAD Takımı Fotoğraf Seçmeleri Şartnamesi

 

ESKİŞEHİR FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ

 TFSF Kupası Takımı İçin Seçmeler

‘’IŞIK ve GÖLGE’’

 

1-AMAÇ:

TFSF’yi oluşturan derneklerin ve onların üyelerinin fotoğraf üretimine katkı sağlamak, üyelerin bağlı oldukları derneği sahiplenmesi, desteklemesi ve derneklerin sanat ortamında kaliteli bir rekabet ile kaynaşmasını, birbirlerini sanat ortamında tanımalarını sağlamak ve  Türk fotoğraf sanatı için özgün eserlerin oluşmasına ve değerlendirilmesine imkân tanımak amacıyla TFSF tarafından Türkiye Kupası düzenlenmektedir.

TFSF tarafından düzenlenen Türkiye Kupası’na, EFSAD adına katılacak fotoğrafları ve takımı belirlemek amacıyla bu seçmeler düzenlenmiştir.

2-KİMLER KATILABİLİR?

 • EFSAD’a üye olan herkes katılabilir.

3-ANA KURALLAR:

 1.  TFSF tarafından yarışmanın konusu serbest olarak belirlenmesine rağmen, takım içinde belli bir konu bütünlüğü gözetilerek seçilen konu içeriği ile katılım sağlanabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle EFSAD’ın seçtiği konu ‘Işık ve Gölge’’dir. Gönderilecek fotoğraflar bu konuda olmalıdır.
 2. Güncel fotoğraf üretimlerinin teşvik edilmesini sağlanmak için katılım sağlayacak fotoğraflar 2017 – 2020 yılları içinde çekilmiş olmalıdır.
 3. Tümüyle bilgisayarda hazırlanmış ve grafik üretilmiş eserler hariç, sanatsal anlam katacak müdahale içeren, siyah beyaz veya renkli olmak üzere sayısal tabanlı fotoğraflarla katılmanız beklenmektedir.
 4. Herhangi bir fotoğraf yarışmasında ödül ya da sergileme almış olan fotoğraflarla katılım için bir sınırlama yoktur.
 5. Herbir katılımcı maksimum 4 fotoğraf ile seçmelere katılabilir.
 6. Seçmeye katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte ve dosyaların boyutları 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmeyecek şekilde gönderilmelidir.
 7. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 8. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında TFSF’nin kural ihlali işlemi uygulanır.
 9. Fotoğrafların isimlendirilmesi şu şekilde olacaktır: “EFSAD – fotoğraf sahibinin adı soyadı – eser adı – sıra no – çekildiği yer – çekildiği tarih (GGAAYYYY fotmatında)”  Örnek: EFSAD – Ali Veli – Suya Özlem – 1 – Eskişehir – 12032018
 10. Seçmelerde seçilen fotoğraflar, EFSAD adına TFSF’nin düzenlediği Türkiye Kupası’na gönderilecektir. Fotoğrafçı; seçmelere fotoğraf göndererek: bunu bildiğini ve kabul ettiğini peşinen beyan etmiş sayılacaktır.

4-TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

Aşağıda TFSF’nin yarışma şartnamesinde belirttiği telif (kullanım) hakları listelenmiştir. Bu kurallar ve haklar EFSAD takımı seçmelerine gönderilen fotoğraflar için de aynı şekilde uygulanacaktır.

 1. Yarışmaya katılan fotoğrafların telif hakları eser sahiplerinindir. Ancak katılımcılar, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının kullanım haklarını TFSF’nin kullanım sırasında isminin belirtilmesi şartıyla, süresiz olarak verdiğini peşinen kabul eder. Söz konusu fotoğraflara ilişkin kullanım hakları, eser sahipleriyle birlikte, TFSF’nin olacaktır.
 2. Katılımcı bu yarışmaya katılarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eser(ler)inin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için TFSF’ye, 4 / 6 isminin kullanılması şartıyla, izin/muvafakat verdiğini baştan kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. TFSF fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 4. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. TFSF, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 6. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici olarak TFSF ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 7. Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 9. Gerekli görüldüğünde / istendiğinde ödül ve sergileme alan fotoğrafların orijinali (bilgileri) incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 10. Yarışmada ödül alamayan fotoğraflar sonuçların açıklanmasından sonra sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

4- SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM PRENSİPLERİ:

 1. TFSF’nin yarışmasına katılacak fotoğraflar EFSAD Yönetim Kurulunun görevlendirdiği Sn. Birol Kayrak, Sn. Deniz Dinçer, Sn. Semra Bayar ve Sn. Okan Yılmaz tarafından seçilecektir.
 2. Pandemi nedeniyle seçici kurul değerlendirmesi internet üzerinden yapılacaktır.

5- BAŞVURU VE KATILIM:

Fotoğraflar, en geç 24 Şubat 2021 tarihine kadar efsad.takimi@gmail.com adresine gönderilecektir.

6- SONUÇLARIN DUYURULMASI

TFSF’nin yarışmasına katılacak fotoğraflar en geç 28 Şubat 2021 tarihinde efsad.org.tr adresinden duyurulacaktır.

İlginizi Çekebilir

EFSAD Duyuru

Merhaba Fotoğraf Dostları İki yıldan uzun süren pandemi nin ardından EFSAD olarak yeni fotoğraf projelerine …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir