Film Atölyesi

 

İmge ve Sinematografi Kavramı: İmge ve sinemanın temelini oluşturan sinematografi kavramı çeşitli film örnekleriyle yorumlanıp açıklanacaktır.

Film Okuma ve Analiz: Türk ve dünya sineması tarihinin akışını değiştiren nitelikli filmlerin analiz ve alt okumalarının yapılacağı bu çalışmada, sahne/mizansen bilgi ve yeteneğinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Senaryo Yazım Süreçleri: Senaryo yazmanın güvenilir, kırılmaz kuralları yoktur! Aşırı yaratıcı veya özgün olmak da risklidir. Peki, senaryo bir tasarım sürecinin son halidir dersek? O halde, tasarım sürecinin başına dönelim ve başlayalım hikayemiz üzerinde deney yapmaya…

Film Işığının Temel Teknikleri: Işığın olmadığı yerde görüntüden söz edilemez. Filmler ışık boyama olarak da tanımlanır. Aydınlatmayla, gördüklerinizi tamamen değiştirip farklı anlamlar yaratabilirsiniz. Bu çalışmada da film ışığının temel teknik becerilerine değinilecektir.

Kamera Kullanım Teknikleri: Kendi bakış açınızla gördüğünüz ve hayal ettiğiniz görselleri film izleyicisine nasıl aktaracaksınız? İşte, kamera burada devreye giriyor. Kamera kullanım teknikleri sayesinde bu temel becerilere sahip olabileceksiniz.

Ses Kayıt Teknikleri: Filminizi tasarlarken, sahneleri görmenin yanı sıra onları duymaya çalışın. Böylelikle filmin bütününe dair daha net bir fikriniz oluşacaktır. Sesli film yapım süreçlerinin teknik temellerinin yanı sıra sesin filme olan katkısına değinilecektir.

Video Kurgunun Temelleri: Görüntü ve ses parçaları bir araya getirilip neler yapılabilir? Nasıl anlamlar yaratılabilir? Bu parçalardan bir bütün nasıl oluşturulabilir? Bir film kurgusunun temel yapım süreçleriyle bu sorulara cevaplar aranacaktır.