Svetlana Melik-Nubarova

TakIng up photography
Fotoğrafa Başlamam
I’ve been engaged in photography for about 7 years. This happened, in my opinion, accidentally (although in any chance there is a regularity). My husband was fond of photography long before our meeting. Our acquaintance happened when he invited me to pose for a portrait. So in my life came love and photography. When a person is passionate about something, he wants to share his passion with people close to him. So my husband gave me his old camera and began to teach me to take pictures. Firstly, it seemed to me a rather boring occupation. But gradually I went deep into the photo area and saw that the photo is not just a click of the camera and the appearance of a picture that corresponds to reality, but a very creative, individual and in many ways intimate process. I began to look, see the work of artists close to me. Yaklaşık yedi yıldır fotoğrafla ilgileniyorum. Kanımca bu tesadüfen oldu (her tesadüfte bir düzen olmasına rağmen). Eşim tanışmamızdan çok önce fotoğrafla ilgileniyordu. Tanışmamız beni bir portre çekimine davet etmesiyle oldu. Böylece hayatıma sevgi ve fotoğraf dahil oldu. İnsan bir şey ile ilgili tutku duyarsa, bu tutkusunu ona yakın kişilerle paylaşmak ister. Durum bu olunca eşim bana eski fotoğraf makinesini verdi ve bana fotoğraf çekmeyi öğretmeye başladı. Başta bana oldukça sıkıcı bir iş gibi göründü. Fakat zamanla, fotoğraf alanına derinlemesine daldım ve fotoğrafın sadece kameranın bir klik sesi ve bunun karşılığında gerçeği gösteren bir görüntü olmadığını, fakat çok yaratıcı, kişiye özgü ve birçok yönden kişisel bir işlem olduğunu anladım. Bakmaya, yakınımdaki sanatçıların çalışmalarını görmeye başladım.

Fotoğrafın sadece kameranın bir klik sesi ve bunun karşılığında gerçeği gösteren bir görüntü olmadığını, fakat çok yaratıcı, kişiye özgü ve birçok yönden kişisel bir işlem olduğunu anladım.

MusIc and PaIntIng
Müzik ve Resim
I’ve always loved drawing. But it so happened that parents in my early childhood gave me to study music, and this is the lesson I devoted most of my life. However, the love of painting left me. When a photo entered my life, I realized that I can draw with the camera. The camera helps me to compensate for the lack of professional skills in painting and realize my dream with the help of photography Hep resim yapmayı sevmişimdir. Fakat çocukluğumda ailem bana çalışmam için müzik verdi ve bu hayatımın çoğunu adadığım bir ders oldu. Fakat resim yapma sevdası beni terk etti. Fotoğraf hayatıma girdiğinde, bir kamera ile resim yapabileceğimi gördüm. Kamera resimde profesyonel anlamda eksikliğini hissettiğim becerileri telafi etmem yardımcı oluyor ve fotoğraf yardımıyla hayallerimi görmeme yardımcı oluyor.
Svetlana Melik-Nubarova
PaIntIngs and Photography
Tablolar ve fotoğraf
Despite the fact that my parents decided that I should become a musician, my mother instilled in me a love of painting. My gifts for birthdays were often not dolls, but albums with reproductions of great artists. So in my childhood I got acquainted with the works of Raphael, Leonardo da Vinci, Verrocchio, Giorgione, the great Dutch … Basically it was a portrait painting. I watched the pictures for hours, and I was amazed how with the help of paint and brushes you can convey the warmth and softness of the skin, the transparent light of the eyes, the movement, the emotions … I took pencils, paints and tried to copy pictures. It seemed to me that I could get something similar, but the result did not justify my expectations. Classes with music took a long time, and gradually my drawing fell into the background. However, the love of painting has firmly entered my life. And when I had a camera, I decided that it was time to try to realize my childhood dream. By this time, I got another profession – a psychologist. Therefore, interest in people, their experiences, inner world, I have a natural realization in the genre of portrait. Anne-babamın müzisyen olmama karar vermelerini gerçeğine rağmen, annem bende resme karşı bir sevgi duymama sebep oldu. Yaş günü hediyelerim sıklıkla bebekler değildi, fakat büyük sanatçıların reprodüksiyonlarını içeren albümlerdi. Böylece çocukluğumda Raphael, Leonardo da Vinci, Verrocchio, Giorgione ve büyük Hollandalıların eserleriyle tanıştım. Temel anlamıyla portre ile tanıştım. Saatlerce resimlere baktım ve fırçaların sayesinde cildin sıcaklığı ve yumuşaklığının, gözlerin transparan ışığının, hareketin ve duyguların nasıl ifade edildiğini gördüm… Kurşun kalem ve boyalarla resimleri kopyalamaya çalıştım. Bana benzer şeyler yakalayabiliyormuşum gibi geliyordu fakat sonuçlar beklentilerimi karşılamıyordu. Müzik dersleri çok zaman alıyordu ve zamanla resim arka planda olmaya başladı. Ancak resim sevgisi sağlam biçimde hayatıma girmişti. Ve bir kameram olduğunda, çocukluk hayalimin farkına varmam gerektiğini anladım. Bu sırada başka bir mesleğim olmuştu-bir psikolog olmuştum. Bundan dolayı, insanlara olan ilgim, deneyimlerim, iç dünyaları hayatıma girmişti. Portre alanında doğal bir farkındalığım oluştu.
Svetlana Melik-Nubarovaa
How a PortraIt Comes AlIve
Bir Portrenin Oluşum Hikayesi
The creation of any photo portrait is always preceded by the idea that arises when viewing works of my favorite photographers, picturesque pictures, movies, etc. It is important for me to have a clear visual image, as soon as in that case I understand what, whom, how and where I will take pictures. Because, first of all, I do sketches. I create drawings that look like storyboards for movies. This helps me to detail my idea and plan the process of photo session. After that I start creating a costume (I recently sew suits myself), select a background or location. A huge role is played by the model. For a portrait it is so important to find a model that can understand and convey those emotions and mood that play a key role in the portrait. A good portrait is first and foremost a story. And if it turns out to tell the story in one frame – this is a great success. That’s why I like working with children the most. Children are spontaneous in expressing their feelings, they are easily involved in the game in the proposed circumstances during the photo session. And what is especially important, children, unlike adults, are not concerned with how they look in the frame. Yaratılan her portrenin öncesinde favori fotoğrafçılarımın çalışmalarına, tablolara, filmlere vb. baktığımda aklıma bir fikir düşer. Benim için önemli olan görsel bir imgeye ulaşmaktır ve bunu gördüğüm anda neyi, kimi, nasıl ve nerede fotoğraflayacağı anlarım. En başta skeçler çizerim. Filmler için resimli taslaklara benzeyen çizimler yaparım. Bu fikrimi detaylandırmama yardımcı olur ve fotoğraf seansımı planlamamı sağlar. Bundan sonra kostümleri yapmaya (yakın zamanda kendim dikmeye başladım), bir arka plan seçmeye veya çekim yeri aramaya başlarım. Model büyük rol oynamaktadır. Portrede  kilit görevi gören o duyguları ve ruh halini anlayıp yayabilecek bir model bulmak öyle önemli ki. İyi bir portre her şeyden önce bir hikayedir. Ve o hikâyeyi tek bir karede anlatabiliyorsanız bu büyük bir başarıdır. Bu nedenle en çok çocuklarla çalışmayı severim. Çocuklar duygularını ifade etmede rahattırlar, çekim esnasında önerilen ortamda kolayca oyuna dahil olurlar. Ayrıca en önemlisi çocuklar yetişkinlerin aksine çerçevede nasıl göründükleriyle ilgilenmezler.
Svetlana Melik-Nubarova
GettIng to Know Models
Modelleri Tanımak
I’m sure that in order to create a portrait with content it is necessary to have a relationship between the model and the photographer. I almost never make portraits of people I do not know. It is very important for me to know what a person lives by, to know at least some moments of his life, experiences, expectations. This knowledge helps to find the right words, the proposed circumstances, the story of the character. But always happens the first time. And, as a rule, such photo sessions are the most complex and not always the most successful. In such cases, my profession as a psychologist helps me. I’m talking to the model. I ask about a variety of things – family, hobbies, desires, life plans, what a person loves and hates, how he treats animals, etc. etc., I tell about myself, what I think is necessary to tell. Such a conversation, in which there is sincere interest, helps on one side of the model, as it begins to feel more free, on the other hand it helps me, as I begin to understand better How I need to work with the model so that it does not play feelings, and emotionally lived the game situations that I suggest in the process of photo shoot. İçeriği olan bir portre oluştururken fotoğrafçı ve model arasında belirli bir ilişkinin olması gerektiğine inanıyorum. Neredeyse hiçbir zaman tanımadığım kişilerin portrelerini çekmiyorum. Bir insanın nasıl geçindiğini, en azından hayatındaki bazı anları, deneyimlerini ve beklentilerini bilmek benim için çok önemlidir. Bu bilgi sayesinde doğru kelimeleri, önerilen ortamları ve karakterin hikayesini bulurum. Bu bilgileri her zaman ilk çekimde edinirim. Temel olarak, bu tarz fotoğraf oturumları en zor olanlardır ve genel olarak en başarılı fotoğraflar ilk çekimde oluşmaz. Bu durumda psikolog olmam bana yardımcı olur. Model ile konuşurum. Çeşitli sorular sorarım- aile-hobi-tutkuları, hayattaki planları, bir insan neler sever ya da sevmez, hayvanlara nasıl davrandığı vb. Kendimi tanıtırım, ne kadar bilmesi gerekiyorsa anlatırım. Bu tarz bir sohbet bir yandan modele kendini özgür hissettirir ve diğer yandan bana faydalı olur ki bu sayede onunla nasıl çalışacağımı daha iyi anlamaya başlarım. Bunun sonucunda model duyguları sahte bir oyunculukla yansıtmaz ve çekimde benim kurduğum oyun içerisinde doğal davranır.
Svetlana Melik-Nubarova
WorkIng wIth ChIldren
Çocuklarla Çalışmak
I really love to take pictures of children. All children’s photo sessions leave me the most pleasant memories. From my last works I consider a particularly successful series from our past. In this series there is a children’s portrait of the Girl – Oktyabrenok. I invited as a model a girl I know well. In addition to her remarkable appearance – red hair, freckles … she has a wonderful character. She is cheerful, fervent, easy communication, openly showing her feelings and emotions. I told my model about who is October. How children lived at that time, what they believed in, what toys they played, what books they read, etc. My model was completely captivated with the idea of ​​a photo shoot. She played with mischief and fervor in the proposed circumstances. As the main work, we chose the picture of a girl with a book about Lenin in her hands. It was very important for me to show that despite the fact that people (especially children) are easily succumb to propaganda, the person always has the most valuable qualities – Faith in Goodness, Justice and the desire to be happy regardless of time and state regime. This series received 6 prizes at the competition in Paris this year and I’m certainly very pleased. Çocuklarla çalışmayı gerçekten severim. Çocuklarla çalıştığım her çekimden güzel anılarla ayrılırım. Son çalışmalarımda, geçmişimizi ele alan başarılı seriler ortaya çıkardım. Bu seride ‘Oktyabrenok’ adlı bir kızın portresi var. Model olarak iyi tanıdığım bir kızı davet ettim. Göz alıcı güzelliğinin – kızıl saç ve çiller-yanı sıra, harika bir karakteri var. Neşeli, ateşli, kolay iletişime giren ve duygu ile hislerini kolayca gösteren bir kızdır. Modelime ‘Oktyabrenok’’un (Ekim) nasıl olduğunu anlattım -çocukların o dönemde nasıl yaşadığını, neye inandıklarını, oynadıkları oyuncakları, okudukları kitapları vb. Modelim fotoğraf çekimi yapılacağına çok sevindi. Fikir onu esir aldı. Önerdiğim sahnelerde ateşli görünürken, diğer zamanlarda yaramazlıklar yaptı. Temel eser olarak elinde Lenin hakkında bir kitap olan kız çocuğu hikayesini seçtik. Benim için insanlar ama özellikle çocuklar propaganda hikayelerine yenik düşebilmesine rağmen, insanın her daim en güzel değerlere sahip olabileceğini göstermek en önemlisiydi-İyiliğe olan inanç, adalet, zaman ve devlet rejimine rağmen mutlu olabilme tutkusu. Bu seri Paris’te iki yıl önce altı ödül aldı ve ben kesinlikle çok mutluyum.
Svetlana Melik-Nubarova
The CreatIve Process
Yaratıcı Süreç
My creative process is largely intuitive. Despite the fact that in preparation I prepare sketches, I always have the idea of ​​a photo shoot and I work more often with models that are well known to me, the reality is always different from my presentation. In my imagination there is always an ideal picture, but as a result, sometimes the picture does not add up in color, the light does not lie exactly as I imagined it, the model expresses emotions not in the way I would like … and etc. Life and professional experience taught me to accept reality and act in accordance with reality. Therefore, during the photo session and I can change something in a suit, come up with a new story, change the mesa-scenes. Besides, for me the process of post-processing is important. I work in Photoshop program. Post processing helps me bring the result closer to the picture that was in my imagination. I modify the light pattern, I use a color correction, I almost always use textures to create the effect of ancient painting. Yaratıcı çalışmam genel  anlamda içgüdüseldir. Hazırlık aşamasında skeçler hazırlamama rağmen, aklımda hep fotoğraf çekimi olur ve genellikle iyi tanıdığım modellerle çalışırım. Gerçek, sunumumdan her zaman farklıdır. Hayalimde her zaman ideal bir fotoğraf vardır. Fakat sonuçta bazen rengi tutmaz, ışık tam düşündüğüm gibi olmaz, ya da model istemediğim biçimde duygularını yansıtır vb. Yaşam ve profesyonel deneyim gerçeği kabullenmemi ve gerçeğin doğrultusunda ilerlememi bana öğretti. Bu nedenle fotoğraf çekimi sırasında kıyafet ile ilgili bir şeyi, hikâyeyi veya bazı sahneleri değiştirebilirim. Ayrıca benim için çekim sonrası işlemeler önemlidir. Photoshop programı ile çalışıyorum. Photoshop fotoğrafı hayalimdeki şekline dönüştürmede bana yardımcı oluyor. Işık ile oynuyorum, renkleri düzeltiyorum ve neredeyse her zaman doku kullanarak eski bir resim etkisini yaratıyorum.
Svetlana Melik-Nubarova
EdItIng the Photographs
Fotoğrafların İşlenmesi
In the process of post-processing I strive for the effect of painting. For me, this process is always creative. I have worked out techniques, but the sequence of their use is always different. I attach great importance to the composition. On how the figure is located depends its impact on the viewer. Therefore, first of all, I crop the photo so that the accents are located on key points. Then I adjust the exposure, achieving volume in the light and shadows. I always make a color correction, trying to create interesting shades of color, a single color picture. I switch from the RSL system to the LAB system, which allows very fine-tuning the ratio of light and shadow. Sometimes I work with light and shadow, using just a brush, and in this case I just draw. I work in Photoshop program and I have plugins Topaz built into my program. I really like this set of plugins, because it allows you to display the volume of the picture and create an interesting color gamut. To create the effect of ancient painting, I use an overlay of different colors and texture mapping. I have a set of textures created by me, simulating craquelures, scrapes, gloss of oil paint. Çekim sonrası düzenlemede resim etkisi yaratmak için uğraşıyorum. Bana göre bu kısım çok yaratıcı. Farklı teknikler öğrendim fakat onların kullanım şekilleri her zaman farklıdır. Kompozisyona çok önem veriyorum. Figürün nasıl konumlandığı izleyicide etki bırakır. Öncelikle fotoğrafı önemli şeyler anahtar noktalara denk gelecek şekilde kropluyorum. Ardından pozlamayı düzenleyerek ışık ve gölgelerde hacim yakalıyorum. Her zaman bir fotoğraf üzerinde renk düzenlemesi yaparak, ilgi çekici renk tonları yakalamaya gayret ediyorum. RSL sisteminden LAB sistemine geçiyorum ve böylece çok hassas ışık ve gölge oranları yakalıyorum. Bazen ışık ve gölge üzerinde bir fırça ile çalışıyorum ve bu şekilde sadece boyama yapıyorum. Photoshop’ta çalışırken Topaz eklentisini kullanıyorum. Bu eklentiyi gerçekten seviyorum çünkü fotoğrafın hacmini göstermeye yardımcı oluyor ve ilginç bir renk gamutu ortaya çıkıyor. Eski resim efektini vermek için, farklı renk kaplamaları ve doku haritalamaları kullanıyorum. Kendim birkaç set doku ürettim. Bunlar çatlaklar, çizikler, parlaklık ve yağlı boya etkisi vermektedir.

Röportaj ve çeviri : Çiçek KIRAL
Sayfa tasarımı : Okan YILMAZ

İlginizi Çekebilir

Jens Krauer

What can you tell us about yourself? Bize kendinizden bahseder misiniz? I am based in …

12 comments

 1. Dear Svetlana,
  With your art, you give everyone the opportunity to see how photography and psychology can be combined in a way anyone couldn’t ever imagine. I am just mesmerized by your work.

 2. Dear Mrs Nubarova
  The effects of your long term studies in many forms of art such as music and painting, combined with your deep insight into the human nature due to your profession as a psychologist can easily be seen in the portraits that you have created, especially those of children. A combination of both reality and fantasy emerge out of your portraits. I would like to express my gratitude for your exquisite works of art in photogtaphy.

 3. Bizr birbirinden renkli, canlı dünyalarin kapılarını açtığınız için çok teşekkürler..

 4. It’s almost as if these aren’t photos but windows to the past or to a fictional world. Truly beautiful work.

 5. Hı svetlana İ was fascinated by your awesome works and sorry to know about you so late , your photos reflect your great imagination, a different point of view and of course talent

 6. Art is a way of inflection our inner world and when I saw your works I identified that they have some parts of my childhood, deep emotions and sweet dreams in my mind. I feel very lucky because of meeting with your photograps. Thank you.

 7. Hi Svetlana,
  Your photographs are really so impressive that they took me to another place and time.?

 8. Hi Mrs. Nubarova
  I belived once again that, ideas combined with knowledge and patience produce great results, like in your photos.
  Thank you very much for sharing your photos and ideas with us . We are happy to host you on our associaton’s website.
  With my friendly greetings…
  Semra Bayar
  Chairman – EFSAD

 9. Çağatay Dobada

  Hi Svetlana, the Master of Imagination !
  Thanks a lot for those magnificient works.
  Çağatay Dobada

 10. Dear Swetlana , your photographs are very inspiring and it is a big chance to meeting you. Thank you for your sharings.

 11. Dear Svetlana,
  Your work shows us how much background knowledge and good nourished cultural insights are important in producing valuable work in art. I am very fond of your style and the way you stage your photographs. Thank you for being our guest.

 12. Dear Svetlana; I started traveling to a dream with your photos. I could not understand what was real and what was a dream. Thank you so much for making me feel great.

  Okan YILMAZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir