Erdem ÇETİNTAŞ

1972’de Lüleburgaz’da doğdu. Kepirtepe Köy Enstitüsü’nde fotoğraf öğrenmiş ve fotoğrafa tutku ile bağlı yaşamış büyükbabasının eliyle, fotoğrafla çok küçük yaşta tanıştırılmıştır. 1984’te Edirne Anadolu Lisesi 6. sınıf öğrencisiyken fotoğrafçılık koluna katılmayı seçtiğinden beri hayatından fotoğrafı hiç eksik etmeden yaşamaya çalışmıştır. 1990’da Eskişehir Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nü bitirmiş ve bir süre Ankara’da muhabir olarak çalışmıştır. Daha sonra mezun olduğu bölümün akademik kadrosuna Araştırma Görevlisi olarak katılmıştır. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda tezini “Haber Fotoğrafçılığı Etiği” üzerine yazmış, aynı Ana Bilim Dalı’nda Doktora programına devam etmekte ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak fotoğraf dersleri yürütmektedir. 2005 yılından beri Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü (ANFO) Akademik Danışmanlığı’nı yapmaktadır.
1995’te Basın ve Yayın Bölümü Lisans öğrencisi iken kuruluşuna tanıklık etme fırsatı bulduğu EFSAD ile ilişkisi 2002 yılında yönetim kurulu üyeliği ile sürmüştür. 2006 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiş. İki dönem, 2008 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. Başta EFSAD olmak üzere birçok sivil toplum örgütü çatısı altında, çeşitli yaş guruplarına yurt içinde ve yurt dışında fotoğrafçılık eğitimleri vermiştir. Çeşitli karma fotoğraf sergileri ve gösterilerine katılmış. Birçok Ulusal ve uluslararası proje ve etkinlikte yürütme kurulu üyeliği, eğitmen, yarışma jürisi üyeliği gibi görevler almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.