Son Yazılar

Kasım, 2022

 • 17 Kasım

  EFSAD Seminer ve Söyleşi – Özcan YURDALAN

  BELGESEL FOTOĞRAFA GİRİŞ YÖNTEMLER VE ÖRNEKLERLE TARTIŞMALI BİR SEMİNER ÖZCAN YURDALAN   Bu seminerde fotoğrafın temel kullanım alanlarından biri olan belgesel anlatıların başlangıçtan bugüne gelişim sürecini ele alınır. Temel kavramlar üstünde durulur, farklı fotografik uygulamalarla ilişkisi değerlendirilir. Editoryal çalışmaların metodunu paylaşılır ve görsel hikayecilik üstüne konuşulur. Seminer sırasında klasik çalışma …

  Devamı

Mart, 2022

 • 9 Mart

  Avare Adımlarla Eskişehir – A. Agâh ÖNCÜL

  “Avare Adımlarla Eskişehir” – Levend KILIÇ Ortaokul yıllarımda başlayan fotoğraf merakım, 1998 de bir işportacıdan aldığım ucuz, basit, basçek, markasız bir fotoğraf makinesi ile beni bu alanın içine çekti. Babaannemin evinden başlayıp yaşadığım şehrin eski evlerini, sokaklarını, sokak çeşmelerini çekmeye başladım ve gitgide sokakların arasında gezinmelerim daha çok arttı. Bu …

  Devamı

Aralık, 2020

 • 6 Aralık

  Alem-i Kader – Zekeriyya AKBAŞ

  ALEM-İ KADER Kader’in alemi insanların kaderlerini yansıttığı, kaderlerini yaşadığı alem. Siyasetin, dinin, aşkın, dilin, tarihin, kültürün yansıdığı duvarların alemi. Bireysel düzenin dik duruşudur alem. Duyguların aktarımıdır. Siyasi düzen ya da düzensizlik Din kuralları düzen ya da düzensizlik Hukuki kuralların düzen ya da düzensizliği Maddi veya manevi kısacası düzensizlik içinde düzen …

  Devamı

Haziran, 2020

 • 17 Haziran

  Koronaloji – Zekeriyya AKBAŞ

  Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir virüsten kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık kuru öksürük, ateş ve daha ciddi vakalarda nefes almada zorluk gibi semptomlarla birlikte solunum yolu sorununa (grip gibi) yol açar. Ellerinizi sık sık yıkayarak, yüzünüze dokunmaktan kaçınarak ve kendisini iyi hissetmeyen kişilerle yakın temasta (1 metre) bulunmayarak kendinizi koruyabilirsiniz. …

  Devamı

Nisan, 2020

 • 26 Nisan

  SEVMEK ZAMANI – A. Agâh ÖNCÜL

  “Karşılıksız sevenlere ve aşkları fotoğraflarda kalanlara…”   Metin ERKSAN ve Müşfik KENTER anısına… Resim, fotoğraf, heykel gibi sanat eserlerinde ve ya başka çeşit görsellerin suretinde farklı duygulara kapılmak mümkündür.  Hatta bazen bu sanat eserlerine izleyicilerin kendilerinden bizzat duygular kattığı da olur. Eserin manasını duygularıyla bu şekilde kendilerince tamamlarlar. Hayatlarının hatta …

  Devamı

Mart, 2020

 • 26 Mart

  BİR FOTOĞRAFI ANLAMAK – JOHN BERGER Kitap Üzerine Yorum

  “Zamanımızın Bir Ressamı” adlı ilk romanı ile sanat dünyasına ve sol siyasete sağlam dalış yapması Berger’in içindeki sanat duygusunun da bir açığa çıkışıydı 1958’de. Özel ilgi alanı Sontag, Barthes ve Benjamin gibi onun da fotoğraf olmuştu. Fotoğrafı çekmeyi değil de yazmayı tercih eden bir isimdi Berger. En çok Jean Mohr …

  Devamı

Ekim, 2015

 • 21 Ekim

  Fotoğrafta Kompozisyon, Çeşitleri Öğe ve İlkeleri

  Tuval resim, özgün baskı, sinema, televizyon, bilgisayar sayfası (Grid), kitap kapağı, gazete-dergi ilanları, poster, afiş vs. üretimleri, hep iki boyutlu alan (sınırları tanımlı yüzey) üzerinde gerçekleşmektedir. Bunlar esas olarak görsel bilgi, daha doğrucası GÖRSEL İMGE düzenlemeleridir. Sanatın-tasarımın bu dillerinde üretilen bilgi varlıkları, iki boyutlu alanı aşarak, görsel esaslı estetik bir …

  Devamı

Ocak, 2009

 • 2 Ocak

  FOTOĞRAF SANATINDA ÖZNELLİK, NESNELLİK VE BAŞARI:

    Öznel (Sujektif-Subjektive) kavramı salt insanla ilişikili bir kavramdır. “Kişiye özgü olan” anlamına gelmektedir. Yani, “başkalarınca doğrudan gözlenip, izlenemeyen,” ancak kişinin “bilincinde olduğu içsel-zihinsel süreçleri” ifade etmektedir. İnsan beyninin, zihninin, bilinç ve bilinç ötesi alanlarının içinde olan, “bilgisel, sezgisel, duygusal” oluşumlar, salt “o özneye ilişkin olandır.” Ayrıca, “kişiliğe bağılı, o …

  Devamı
 • 2 Ocak

  FOTOĞRAF, GELECEK, GELECEK KURGUSU VE YARATICILIK:

   “Gelecek” gerçekliği, zaman enerjisinin kaçınılmazıdır. Nesneldir, bilimseldir. Kuşku duymaksızın, “an an şimdileşen” gelecek, ağırkanlı ivmesiyle fazla duyumsanmayıp, farkedilmeyendir. Bu yüzden ve çocukluk dönemi biçimlendirilen metafizik esaslı “kişilik kalıplarından” dolayı, “yeni, değişken gelecek kurgusu ve gelecek tasarımı, hedefi, ereği,” normal-sıradan insanlarda, etkin ve baskın öğe durumunda değildir. Onlar, “kadere kısmet” ile …

  Devamı
 • 2 Ocak

  FOTOĞRAF: MÜDAHALE, DEĞİŞTİRME VE KATMADIR

  Her fotoğraf görüntüsü, bir “anlam taşıyıcısıdır.” Ya olan bir anlamı, ya da “çekenin anlamdırmasını” iletendir. Bu öylesine net bir gerçektir ki, hangi kültür seviyesinde olursa olsun, “ilk bakışta algılanabilen şeydir.” Ama “ilk bakışta algılanan” anlamlar, DERİN OLMAYAN, “yüzeysel anlamlardır.” Bu özellik, fotoğrafın birilerince “kolay” denilen yanını, herkesle ilişkilenme yalınlığını gösterir. …

  Devamı
 • 2 Ocak

  FOTOĞRAF, ENTEGRASYON-MODÜLASYON-ORGANIZASYON, ESTETİK VE GÜZEL

  Güzele ilişkin olarak, idealist felsefenin gelişimiyle birlikte, pek çok tanım yapılmıştır. Estetiğin temeli olan güzel: tam olarak bir “değer yargısıdır.” Dolayısıyla, her toplum biçimine ve toplumsal sınıflara, zümrelere, katmanlara göre, “değişkenlik içeren değer yargıları,” güzelin “tanımlanamazlığından matematiksel yorumlamalara” kadar çok farklı yaklaşımları oluşturmuştur. Çağa, döneme, coğrafyaya, ekonomiye, sınıflara göre biçimlenen …

  Devamı
 • 1 Ocak

  FOTOĞRAF SANATINDA SÜREÇLER, “KENDİ OLMAK”

  Faruk ATALAYER   “Fotoğrafik ürün (en kötü çekim, en kötü basım bile) varlık olduğu için nesneldir. Ama hem gerçeğe ilişkin teknik kopya hem de çekicisinin özel bilgisini içerdiği için yapay bir tasarım varlığıdır. Fotoğrafik ürün tüm bu niteliklere karşın, öznel bir varlıktır, çünkü o bir zeka yansımasıdır.” (F.ATALAYER) Fotoğraf sanatında …

  Devamı